Regulamin

I. Informacje o przedsiębiorcy.

Sklep www.e-aligator.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową Aligator II s.c. Barbara Bucka Marek Bucki z siedzibą przy ul. Modrzejowskiej 5 w Sosnowcu, REGON: 276551980, NIP: 644-29-27-582, numer rachunku bankowego: 65 1050 1360 1000 0090 7173 4660 (ING Bank Śląski S.A.) zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

II. Postanowienia ogólne.

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.
2.Zamówienia można składać zarówno poprzez witrynę internetową www.e-aligator.pl, telefonicznie po numerem 603095865, 791662951 oraz mailowo na adres: sprzedaz@e-aligator.pl
3.Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
4.W przypadku wysyłki towaru poza terenem kraju prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki zakupionego towaru.
5.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon – według wyboru Klienta.
6.W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę „Kontakt“ lub na adres mailowy sprzedaz@e-aligator.pl. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.
7.Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu (paragon lub fakturę).

II. Składanie zamówień.

1. Podczas składania zamówienia lub zakładania rejestracji konta w sklepie internetowym e-aligator.pl, należy podać dobrowolnie następujące dane osobowe: imię i nazwisko (lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), adres do wysyłki towaru, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w sklepie internetowym klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Powyższe dane są niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez: a) wypełnienia przez klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.e-aligator.pl lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez numery infolinii, bądź w formie mailowej b) akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Po prawidłowym dokonaniu zamówienia, na adres e-mailowy klienta, podany w trakcie składania zamówienia, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia, wraz z jego elementami składowymi oraz z danymi klienta i sprzedającego.
4. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, bądź mailową, sklep internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe)
Korekty do zamówień mogą być również składane poprzez wiadomość e-mailową, bądź telefonicznie, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.
5. Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi do 7 dni roboczych. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia zwykle do adresata (terytorium Polski) w terminie do 2 dni roboczych, lecz nie później niż 7-go dnia roboczego.
6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD – www.dpd.com.pl.
Kupujący pokrywa koszty dostawy w wysokości określonej w cenniku sklepu www.e-aligator.pl.
7. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczony na formularzu zamówienia.
8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta, danymi Sprzedającego oraz danymi dostawy.
9. Możliwe są dwie formy dostawy: przesyłka kurierem DPD oraz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym wskazanym przez Sprzedającego. Lista sklepów dostępna jest w zakładce o firmie: http://e-aligator.pl/o_firmie
10. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru podczas składania zamówienia.
11. Rachunek lub faktura VAT jest dołączana do przesyłki jako dowód zakupu.

III. Płatność za towar.

1.Za zakupy w sklepie www.e-aligator.pl można zapłacić przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem, dokonując przelewu na konto (przedpłata) lub poprzez zapłatę sytemem płatności PayU (www.payu.pl).
2.Na cenę końcową składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone na stronie głównej tj. www.e-aligator.pl w zakładce Płatność i dostawa oraz w zakładce dostawa dostępnej na stronie każdego przedmiotu.
3.Koszty dostawy wynoszą odpowiednio: dla przesyłki kurierskiej 14 zł – przy wpłacie na konto Sprzedających lub poprzez system PayU oraz 18 zł przy płatności za pobraniem.

IV. Reklamacje.

1.Wszystkie produkty oferowane w www.e-aligator.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią sprzedawcy.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym towarze, można go przesłać na adres znajdujący się na paragonie lub na wskazany adres siedziby Sprzedającego tj. F.H. Aligator II s.c. Marek Bucki Barbara Bucka, ul. Modrzejowska 5, 41-200 Sosnowiec.
4.Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy.
5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
6.Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. Reklamację można zgłosić w oparciu o znajdujący się poniżej formularz reklamacji. FORMULARZ REKLAMACJI – Pobierz
7. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
8. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

V. Wymiana i zwrot towaru.

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru.
2. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
3. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres sklepu znajdujący się na paragonie, bądź na adres siedziby Sprzedającego tj: F.H. Aligator II s.c. Marek Bucki Barbara Bucka, ul. Modrzejowska 5, 41-200 Sosnowiec lub na adres mailowy: sprzedaz@e-aligator.pl
4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi niniejszy FORMULARZ ZWROTUPobierz 


5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres wskazany na dowodzie zakupu (paragon, faktura). Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.
7. W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, sklep internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym Klienta rozmiarze.
8. Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze sklepem internetowym i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
9. Aby wymienić towar należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu znajdujący się na paragonie, bądź na adres siedziby Sprzedającego tj: F.H. Aligator II s.c. Marek Bucki Barbara Bucka, ul. Modrzejowska 5, 41-200 Sosnowiec. FORMULARZ WYMIANYPobierz


10.Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient. Koszty dostawy wymienianego towaru wynoszą 14 zł (Kurier DPD)

h4. VI. Postanowienia Końcowe.

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy www.e-aligator.pl.
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklepie www.e-aligator.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
2. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
3. Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.e-aligator.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
4. Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością F.H. Aligator II s.c. Marek Bucki barbara Bucka z siedzibą w Sosnowcu. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione i niezgodne z prawem.

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.:
http://e-aligator.pl/regulamin_obowiazujacy_do_24_12_2014_r.html

x zwiń

Sklep www.e-aligator.pl wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.